Bir Anarşist Örgüt Projesi


Dün, Liberter Komünistlerin Örgütsel Platformu (1926) metnini Yeryüzü Postası'ndan iktibasla yayınlamıştım. Bu gün de Malatesta'nın bu metne ilişkin eleştirilerini (1927) yayınlamanın ilginç olacağını düşünüyorum. Dün de yazdığım gibi " eril/otoriter komünizm" geleneği karşısında tek alternatif olabilecek "özgürlükçü komünizm" akımının kökleri ve kaynaklarını tartışmak, güncellemek ve uygulamak, günümüzde gelişen toplumsal hareketlerin radikal değişimlere neden olabilmesinde önemli bir … Okumaya devam et Bir Anarşist Örgüt Projesi