Demokratik Uygarlık Manifestosu – Önsöz ve Giriş…


Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan yeniden gündemimize girmiş; Anadolu ve mezopotamya demokrasi mücadelesindeki rolü, Fırat'ın batısında da yeniden hissedilmişken, "Demokratik Uygarlık Manisfestosu" adlı kitabının önsöz ve giriş bölümlerini yayınlamakta yarar görüyorum.