Liberter Komünistlerin Örgütsel Platformu- Dielo Truda Grubu (1926)


Bu çok önemli ve unutulmuş belgeyi paylaşmak istiyorum. Komünist hareket kurulduğu günden başlayarak iki eksende gelişti. Birincisi, geleneksel hakim teori ve pratik olan bolşevizm ekseninde yaşanan gelişmeydi. Buna sosyalizmin devletçi yorumu da diyebiliriz. Bu kesim, ikincileri yaygın bir biçimde tasfiye etti. Neredeyse tarih dışı bir konuma sürüklemeye çalıştı. İkinciler ise, Paris Komünü'nden bu yana devletsiz … Okumaya devam et Liberter Komünistlerin Örgütsel Platformu- Dielo Truda Grubu (1926)