Yönetmenlerin Basın Bildirisi


Yönetmenlerin bir kesimi 5224 sayılı sinema yasasının revizyonuyla ilgili yeni kanun hakkında bu bildiriyi kaleme aldılar. Böylece çok uzun bir süredir sessizlik içindeki meslektaşlarımız "sansür yasası suçuna" ortak olmak istemediklerini duyurmuş oldular. Bu yönüyle faşizm koşulları altında son derece değerli bir tutum. Bildiri, bir çok olumlu talebi içermekle birlikte, ne yazık ki, yasanın çıktığı 2004 … Okumaya devam et Yönetmenlerin Basın Bildirisi

Gutenberg asıl şimdi ölürken…


Böyle güzel ve ufuk açıcı bir yazının önüne not koyduğum için hoş görülmeyi umuyorum. Blogumu takip eden arkadaşlarım biliyor, bu kategori için seçtiğim yazılar, temel bir tartışmaya hizmet edeceği varsayımıyla paylaşılıyor. Bu yazı da hem "kültür devrimi" kavramı açısından çok güzel bir bakış açısı sunduğu gibi, aynı zamanda siyasete dair de önemli bir çağrışıma sahip. … Okumaya devam et Gutenberg asıl şimdi ölürken…

Ticari sinemanın düdüğünü artık Saray çalacak*


A. Halûk ÜNAL 2004’ten bu yana yürürlükte olan 5224 sayılı “Sinema Eserlerinin Sınıflandırılması ve Desteklenmesi” yasası; yeniden revize edilip, Cumhurbaşkanı’nca onaylandı. Onay anını bir iletişim etkinliğine çevirmeyi de elbette ihmal etmediler. Böylece AKP iktidarının en çok çekindiği, öfke, hatta nefret duyduğu sektörün kalantorlarıyla “barış” çubuğu içilmiş oldu. Bundan böyle parayı Recep’ten alacaklarına göre, Türk ticari … Okumaya devam et Ticari sinemanın düdüğünü artık Saray çalacak*

Kendi kuyusunu kazan kitleler


Ümit Kıvanç P24 “Bireyin, emeğinin ticarî değer yaratıp yaratamamasına bakmadan ihtiyaçlarının karşılanması insanlık görevi olarak toplumca sağlanmalıdır” Birikim’in 357. (Ocak 2019) sayısında, Teknolojik İş(lev)sizlik’in yazarı Kemal İnan’la yapılmış uzun bir söyleşi yeraldı. 2012’de basılan kitabın yazarı, Tanıl Bora’nın sorularını cevaplarken, artık yarının değil bugünün sorunu saymak zorunda olduğumuz bir dizi kritik değişime dair önemli sözler söylüyor. … Okumaya devam et Kendi kuyusunu kazan kitleler