Neden Anarşist Komünist Örgütlenme


İki gündür "otoriter/eril/devletçi komünizm" karşısında en eski alternatif eleştirel akım olan - Murray Bookchin'in de üzerinde yer aldığı- Anarşist hareketin 1926-27 tarihli temel metinlerinden bazılarını burada paylaştım. Şimdi de 2005 yılında aynı çizginin güncellenmiş görüşlerinden birini temsil eden bir yazıyı paylaşmak istiyorum. Kaynağım yine "Yeryüzü Postası". (AHÜ) Kara Kızıl Notlar dergisinin Mart 2005 tarihli 1. … Okumaya devam et Neden Anarşist Komünist Örgütlenme

Bir Anarşist Örgüt Projesi


Dün, Liberter Komünistlerin Örgütsel Platformu (1926) metnini Yeryüzü Postası'ndan iktibasla yayınlamıştım. Bu gün de Malatesta'nın bu metne ilişkin eleştirilerini (1927) yayınlamanın ilginç olacağını düşünüyorum. Dün de yazdığım gibi " eril/otoriter komünizm" geleneği karşısında tek alternatif olabilecek "özgürlükçü komünizm" akımının kökleri ve kaynaklarını tartışmak, güncellemek ve uygulamak, günümüzde gelişen toplumsal hareketlerin radikal değişimlere neden olabilmesinde önemli bir … Okumaya devam et Bir Anarşist Örgüt Projesi

Liberter Komünistlerin Örgütsel Platformu- Dielo Truda Grubu (1926)


Bu çok önemli ve unutulmuş belgeyi paylaşmak istiyorum. Komünist hareket kurulduğu günden başlayarak iki eksende gelişti. Birincisi, geleneksel hakim teori ve pratik olan bolşevizm ekseninde yaşanan gelişmeydi. Buna sosyalizmin devletçi yorumu da diyebiliriz. Bu kesim, ikincileri yaygın bir biçimde tasfiye etti. Neredeyse tarih dışı bir konuma sürüklemeye çalıştı. İkinciler ise, Paris Komünü'nden bu yana devletsiz … Okumaya devam et Liberter Komünistlerin Örgütsel Platformu- Dielo Truda Grubu (1926)

Marx’ı Fanon’la Birlikte Düşünmek


Komünizmin Güncelliği/Defterler, izlemeye çalıştığım internet dergilerinden biri. Dilan Bozgan'ın yazısından önce sevgili Erdem Bulduruç'un Fanon üzerine kaleme aldığı bu yazıyı okuyordum. Bozgan'ın yazısı üzerine düştü. Önce Erdem'i sonra Bozgan'ı okumanızı öneririm. (AHÜ) Erdem Bulduruç - 27 Kasım 2019 “Lenin’in getirdiği yenilik sermayenin merkezi ve sömürgeler arasındaki genel ekonomik ilişkiden (sermaye ihracı) genel siyasi etkilere doğru … Okumaya devam et Marx’ı Fanon’la Birlikte Düşünmek

Ortadoğu’nun yaşadığı felaket ve komünal yaşam


12/11/2019 Abdullah Öcalan Tüm dünyada son dört yüz yılda, özellikle günümüz finans kapital çağında yaşanan ve zirve yapan yapısal bunalımın bir yılda dört yüz milyon işsiz doğurması bu nedenledir. Ortadoğu toplumundaki çözülüş daha da çarpıcıdır. Komünal yaşamın son elli yıldaki çözülüşü toplumun topyekûn işsizleşmesine yol açmıştır. Ortadoğu toplumu tarihin hiçbir döneminde bu denli çözülmedi. Kaldı … Okumaya devam et Ortadoğu’nun yaşadığı felaket ve komünal yaşam