Aralık 2013 de Roboski katliamının 2. seneyi devriyesi için hazırlandı. 28 Aralık 2013 de yayınlandı.