Çağrımız, 

parti, ideoloji ve inanç ayrımı yapmaksızın,

bütün İstanbullulara…

Bildiğiniz gibi kişisel bloğum Gezi direnişinin hemen sonrasında yayına başladı.

Kişisel bloglar modern çağın en doğal ifade araçlarından biri.

Gençlik yıllarımızda matbaa baskısı dergiler yayınladığımız yıllarda Bab-ı Ali yokuşunda herkes bilirdi ki iyi bir edebiyat veya kültür dergisi bu ülkede ortalama 2 bin tiraja sahiptir.

Geldiğimiz noktada onbinlerce okuru olan, binlerce kişisel blog söz konusu.

Bu, bence insanlık için mucizevi ve mükemmel bir gelişme.

Ancak bu durumun çok önemli bir eksiği var. Henüz bloglar işbirliğine gidemiyor, ortak ağlar oluşturamıyor.

İşler buraya da gelecek, çünkü bu, kaçınılmaz olan.

21 yy. Demokrasileri, bu çokluğun, adem-i merkeziyetçilik, çoğulculuk, çok seslilik temelinde biraraya gelişiyle temel bulacak.

Bu noktada sizleri emeğim ve katkım olan bir girişimden haberdar etmek istiyorum.

Şu an itibariyle 40-50 kişilik bir girişimci topluluğunca başlatılan İstanbul Sözleşmesi girişimi.

Girişim, demokrasinin önce yerelden başlaması gerektiğini düşünen, gezi sürecinden ilham alan ve bu ilhama olan borçlarını bir şehir anayasası taslağı yazarak ödemeye başlamak isteyen bağımsız bağlantısız bireylerce başlatıldı. (http://www.istanbulhepimizin.org)

Ocak başında Change org’da uzun tartışma ve çalışmalar sonucu hazırladığımız sözleşme metnini http://www.change.org/IstanbulHepimizin adresinde imzaya açarak kendi “kamusal alanımızı” oluşturmaya başladık. Genç iletişimcilerce oluşturulan medyamız da etkin hale geldi: https://www.facebook.com/istanbulhepimiz

Bu gün itibariyle 5.136 imzacı, 50 ye yakın kurucu, bir web sitesi, fb ve twitter den ibaretiz.

Hayalimiz, İstanbul Sözleşmesinin yani Türkiye tarihindeki ilk şehir anayasası taslağının milyonlarca İstanbullu tarafından imzalanması.

Çağrımız, parti, ideoloji ve inanç ayrımı yapmaksızın, bütün İstanbullulara…

Bence bu güne kadar yapılanlardan önemli bir farkı da tam bu noktada. Yurtaşlar arasında imzalanan bir yerel anayasa taslağı. İstanbul’un kamusal alanını hangi zihniyet ve yöntemle düzenlersek 21.yy. a yakışır bir şehir elde ederiz sorusuna verilmiş, heyecan verici bir cevap.

“biz”den haberler vermeyi sürdüreceğim.