Ahmet Buğdaycı
Ortalık dış komplo teorisyenlerinden geçilmiyor. Yorumlara göre Amerikan, İngiliz, İsrail kaynaklı dış güçler iktidarı indirmeye çalışıyor.Gerçekten böyle bir şey var mı? Yoksa var da biz mi kullanılıyoruz? Yoksa bu söylemler rejimin istikametinin üstünü mü örtmeye yarıyor. Yumlara göre Amerikan, İngiliz, İsrail kaynaklı dış güçler iktidarı indirmeye çalışıyor.

AMERİKA’DAN NASIL GÖRÜNÜYOR?

Amerika’nın İran gibi öncelikleri var. Orta Doğu batağını (Irak, Mısır, Suriye gibi hüsranlardan sonra) ikinci plana atıp önceliği Pasifik’e kaydırıyor. Yeni dış politika bunun üzerine kurulu. Asıl mesele Çin çünkü. Leblebi çekirdeklerle o kadar uğraşmak istemiyor artık ABD.

Ayrıca Türkiye’yi yönlendirmeye ne eski gücü, ne de niyeti var Mısır’da olanları ne kadar etkileyebildi.. Ya Suriye’de.. .

EKONOMİK DURUM ABARTILIYOR

Bu yorumlar ekonomik durumu da çok abartıyor. Sanki Tüm dünyanın gözü yükselen Türkiye’deymiş gibi bir algı yaratılıyor. Türkiye vizyon olarak sadece inşaatla büyüyen, bir enerji hub’ı olmayı seçiyor. Bu resimde, ne 21. yy’ın teknolojileri var, ne rekabetçi bir sektörel yapılanma. Bakın en büyük 500 listelerine, tüm büyük şirketleri enerji ve inşaat üzerine. Her 1 dolarlık ihracat için 0.5 cent ithalat yapmak zorunda olan bir sanayi yapısı var. O yüzden cari açıktan kurtulamıyor. İnşaat, enerji ve sıcak para ile gelen geçici bir ekonomik büyüme Neo-Osmanlıcı rüyaları gördürüyor bunlara.

AKP atıl iç kaynakları, Anadolu sermayesini devreye soktu, dış kaynakları becerikli bir şekilde çekti, ilk iki döneminde sağlık ve ulaşımda Türkiye’nin çehresini değiştirdi, ama ekonomik bir vizyon yaratmadı. Farkında mısınız, Erdoğan’ın tüm konuşmaları “yol, köprü ve havalanı” üzerine. Başka bir argüman var mı ekonomiye ilişkin…

NEO-CON’LAR İKTİDARDA DEĞİL

Ayrıca komplo teorilerinde Amerika hala sanki Bush dönemiymiş gibi sunuluyor. Her ülke gibi Amerika da sosyolojik değişimden yapını alıyor. Neo-conların maceralarının, yalanlarının Amerikan halkını yoksulluğa mahkum ettiğini kamuoyu biliyor artık. Dış dünya yerine kendi iç meselerine odaklanılmasını istiyor Amerikan kamuoyu. Bu yüzden De Blasio gibi liberal-solcu-anarşist bir belediye başkanı % 73 gibi rekor bir oyla seçiliyor. Tabii her zaman süper devletin çıkarları vardır. Ama Obama’nın o kadar derdi varken Türkiye’yi karıştırmak, tam tersine Amerikan çıkarlarına karşıt. Buradan yapılan yorumların da ortak noktası bu.