HÜSEYİN İSTEMİL – 06.06.2013

İstanbul Bilgi Üniversitesi, üç bin eylemcinin katıldığı bir Gezi Parkı araştırması yaptı. Online anketin sonuçlarına göre direnişin asıl nedeni Başbakan’ın otoriter tavırları. Bilgi Üniversitesi öğretim elemanları Esra Ercan Bilgiç ve Zehra Kafkaslı tarafından hazırlanan ve online ortamda toplam 20 saatte üç bin direnişçi tarafından yanıtlanan anketin sonuçlara göre eylemciler, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi belirli bir siyasi parti mensubu değil.

Yüzde 54’ü ilk defa eylemde

Anket çalışmasının sonuçları şöyle: Direnişçilerin yüzde 39.6’sı 19-25; yüzde 24’ü 26-30 yaşları arasında ve yüzde 75.8’i eylemlere sokağa çıkarak katıldı. Yüzde 53.7’si daha önce hiçbir kitlesel eyleme katılmayan direnişçilerin yüzde 70’i kendini herhangi bir siyasi partiye yakın hissetmiyor. Yüzde 14.7’si bu konuda kararsızken yalnızca yüzde 15.3’ü ise kendini bir siyasi partiye yakın buluyor.

Eylemcilere hangi gerekçelerle protestolara destek verdikleri de soruldu. Katılımcılardan her bir gerekçe için “kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım” ve “katılmıyorum” seçeneklerinden birini işaretlemeleri istendi. Buna göre, protestolara destek vermelerinde Başbakan’ın otoriter tavrının etkili olduğuna söyleyenlerin oranı yüzde 92.4’le birinci sırada.

Polisin protestoculara uyguladığı orantısız gücün etkili olduğuna kesinlikle katılanların oranı yüzde 91.3, demokratik hakların ihlal edilmesinin etkili olduğuna kesinlikle katılanlar yüzde 91.1, medyanın suskunluğunun etkili olduğuna kesinlikle katılanlar yüzde 84.2. Ağaçların kesilmesinin etkili olduğuna kesinlikle katılanlar oranı yüzde 56.2. Bağlı bulunduğu siyasi hareketin yönlendirmesiyle eylemlere katıldığını söyleyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 7.7 düzeyinde.

Katılımcılara sorulan bir diğer soru ise kendilerini nasıl tanımladıkları. Buna göre protestolara katılanlar en çok kendilerini “Özgürlükçü” olarak tanımlıyor. “Özgürlükçüyüm” seçeneğine kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı yüzde 81.2. Bunu yüzde 64.5 oranındaki kesinlikle katılıyorum cevabıyla “Laikim” seçeneği takip ediyor. “Apolitiğim” seçeneğine katılmıyorum diyenlerin oranı yüzde 54.5. Protestolara destek verenler arasında, kendilerini tanımlarken “Ak Parti seçmeniyim” nitelemesine katılmıyorum diyenlerin oranı yüzde 92.1. “Muhafazakarım” seçeneğine katılmıyorum diyenlerin oranı ise yüzde 75.0.

Protestoların sonucunda ne olmasını istedikleri de sorulan sorular arasında. Katılımcıların bu soruyu ise yüzde 96.7’si “Polis şiddeti dursun”, yüzde 96.1’i “Bundan sonra özgürlüklere saygı gösterilsin” yüzde 37’si “Yeni bir siyasi parti kurulsun” diye cevapladı.